Een optimaal rooster: eerst de medewerkers, dan de software

Désirée Aries
24/2/2022

Désirée Aries, Growth Manager C-quential

In gesprekken met HR Managers hoor ik steeds vaker dat een rooster dat niet aansluit op de wensen en behoeften van medewerkers een belangrijke reden van verloop is. In deze tijd van personeelstekort is voor steeds meer medewerkers de stap naar een andere organisatie - mét optimaal rooster - snel gezet. De eerste reactie bij organisaties waar medewerkers vanwege hun rooster vertrekken is meestal: wij hebben een nieuw roostersysteem nodig. Toch is het niet verstandig om overhaast nieuwe planningssoftware aan te schaffen. In deze blog vertel ik je over de noodzakelijke eerste stap: de medewerkers.

Kern van de zaak: als organisatie moet je klaar zijn voor . Want de enige manier om tot een optimaal rooster voor medewerkers te komen is door hen invloed te geven op hun rooster, zoals op het ruilen van diensten, het regelen van vervanging, het vastleggen van meer- en minderwerk en het aanvragen van verlof. Let wel, het gaat hier om gecontroleerde invloed. In het nieuwe proces zijn teamleiders en/of planners nog steeds degenen die roosterwijzigingen goedkeuren. De enige verandering is dat in het vervolg het initiatief voor roosterwijzigingen veelal van medewerkers komt.

Draagvlak meer vrijheid medewerkers neemt toe

Organisaties die medewerkers invloed geven op hun rooster vergroten direct hun tevredenheid over het werk en de organisatie. Bij deze organisaties zijn medewerkers vaker bereid extra uren te werken. Hierdoor kunnen zij de inhuur beperken en forse besparingen realiseren. Deze positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat het draagvlak voor meer vrijheid voor medewerkers toeneemt.

Nog steeds weerstand tegen meer vrijheid medewerkers

Toch bestaat er, ondanks een toenemend aantal succesverhalen, bij sommige organisaties nog steeds weerstand tegen meer vrijheid voor medewerkers. Het goede nieuws is dat dit onder invloed van verloop en personeelstekort aan het veranderen is. Soms niet omdat deze organisaties dat zo graag willen, maar omdat zij wel moeten.

Stap naar meer vrijheid medewerkers succesvol gezet

Ben jij betrokken bij het planningsproces binnen jouw organisatie en wil je de stap naar meer vrijheid voor medewerkers (versneld) zetten? Dan adviseer ik je om in gesprek te gaan met collega’s uit je branche waar deze stap succesvol gezet is. Deze best practices bij soortgelijke organisaties zijn meestal hét beslissende zetje in de goede richting om intern aanwezige ‘koudwatervrees’ te overwinnen.

Om te komen tot een optimaal rooster is het dus zaak om eerst naar de medewerkers te kijken. Het belangrijkste is dat de intentie om medewerkers invloed te geven op hun rooster breed gedragen wordt. Want zonder deze noodzakelijk eerste stap kunnen de voordelen van nieuwe planningssoftware niet benut worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of direct aan de slag? Neem contact op met Désirée Aries op desiree.aries@c-quential.nl, 06 11 36 17 22 of maak hier een afspraak voor een gratis en vrijblijvende inspiratiesessie.