Mark's vrouw heeft ook een drukke baan. Hun planningen zijn altijd weer een puzzel.

Partners in personeelsplanning

Onze klanten zijn grotendeels werkzaam in maatschappelijk relevante sectoren. Zo maken onder andere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gemeentes en veiligheidsregio’s gebruik van Roosterplanning.

Dagelijks werken we aan het vertalen van hun wensen naar eenvoudige, goed werkende oplossingen. We zijn er trots op dat ze ons hiervoor de ruimte en het vertrouwen geven. Onze klanten zien ons als partner en niet als leverancier. En dat is precies wat het werken met hen zo mooi maakt.