Wij zijn goed op elkaar ingespeeld en proberen altijd samen ingeroosterd te worden.

Branches

Ben je op zoek naar een personeelsplanningssysteem voor jouw organisatie? Een systeem dat zichzelf veelvuldig heeft bewezen in jouw sector?

Roosterplanning is in vele branches actief en is met name sterk aanwezig in de (semi) publieke sector. Zo is het succesvol in gebruik bij gemeenten, veiligheidsregio’s, VVT en ziekenhuizen. Ook is Roosterplanning succesvol geïmplementeerd bij vele andere zorgsectoren, waaronder ambulancezorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ) en revalidatiezorg. Binnen de vervoerssector wordt Roosterplanning toegepast bij diverse bergingsbedrijven.