De voordelen van geautomatiseerde planning in de zorg

7/12/2021

Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn blijkt dat we in 2022 in Nederland in het slechtste geval al 80.000 mensen tekort komen in de zorg. Bovendien staat zorgpersoneel sinds de komst van COVID onder grotere druk dan ooit.

Effectieve personeelsplanning heeft een positief effect op het capaciteitsvraagstuk in de zorg door onderstaande problemen te adresseren:

 • 44% overweegt ander werk te zoeken voor een betere werk-privé balans
 • Verdeling van de capaciteit is suboptimaal
 • Plannen kost onnodig veel tijd

Roosterplanning geeft inzicht

Roosterplanning geeft antwoord op de belangrijkste vragen rondom capaciteit:

 • Hoe zet ik mijn medewerkers optimaal in?
 • Voor welke diensten heb ik externen nodig?
 • Valt mijn personeelsplanning binnen budget?

Roosterplanning bespaart kosten

Door het planningsproces grotendeels te automatiseren kan het aantal FTE dat zich bezighoudt met personeelsplanning met 50% verminderd worden. Daarnaast wordt veel handmatig en foutgevoelig werk voorkomen dankzij naadloze integratieDe business case voor de overstap naar Roosterplanning


De business case voor de overstap naar Roosterplanning

Een overstap naar Roosterplanning levert een positieve ROI op binnen twaalf maanden na implementatie. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd dankzij:

 • Halvering van het aantal FTE dat zich bezighoudt met de personeelsplanning
 • Minder verloop van personeel dankzij verhoogde medewerkerstevredenheid
 • Efficiëntere inzet van zorgcapaciteit met als gevolg hogere opbrengsten
 • Lagere ICT- en infrastructuurkosten door inzet van SAAS-oplossing
 • Minder inzet van externen

Meer weten?

Download hier de infographic ‘Het belang van effectieve personeelsplanning in de zorg’