Interview Ingrid Daamen, Consultant bij C-quential

18/3/2021

Voor ze in 2019 C-quential als consultant kwam versterken, werkte Ingrid als projectmanager bij zorgaanbieder Cordaan. Het was de periode waarin ze kennismaakte met Roosterplanning.

Alt text

Cordaan was op zoek naar een nieuw roostersysteem en Ingrid werd samen met inkoop verantwoordelijk voor de aanbesteding. Na de keuze voor Roosterplanning begeleidde ze ook de hele implementatie. ‘Die ervaring is wel goud waard ja’, vertelt ze. ‘Cordaan is een grote organisatie die werkzaam is in diverse zorgdomeinen. Dat maakte de introductie van Roosterplanning behoorlijk complex. Niet alleen omdat we bijvoorbeeld te maken hadden met drie verschillende cao’s en ruim 4000 medewerkers, maar ook omdat we rekening moesten houden met veel verschillende belangen.’

"Mensen moeten anders gaan werken."

Wat ze in die tijd merkte, is hoe ingrijpend de introductie van een nieuw roostersysteem is. ‘Met alleen een operationeel systeem ben je nog nergens. Na de technische implementatie zit je misschien nog maar op de helft van het totale implementatietraject. Mensen moeten ermee gaan werken. En dat betekent meestal dat ze opeens heel anders moeten gaan werken. Dat vergt een investering van ze die bovenop hun normale werkzaamheden komt. Niet iedereen zit daar op te wachten, ook al worden ze er uiteindelijk beter van. Een zorgvuldige introductie en begeleiding zijn dan cruciaal. Wij ondersteunen teamleiders en roosteraars daar zoveel mogelijk bij.’

Niet alleen medewerkers moeten anders gaan werken. Dit geldt ook voor teamleiders en planners. Zij worden hiermee vaak al geconfronteerd tijdens de beginfase van de technische implementatie. ‘C-quential kent de cao’s heel goed. Maar cao’s zijn op veel punten voor velerlei uitleg vatbaar. Daarom besteden wij veel tijd aan het achterhalen hoe organisaties er precies mee omgaan. Tijdens de sessies die we daarover houden, blijkt dan vaak dat de cao-regels binnen een organisatie niet zo uniform worden toegepast als ze dachten. In een digitaal systeem kan zoiets echter niet bestaan en moet er één manier worden afgesproken. Dat vraagt dus al vroeg in het proces om het nemen van beleidsbeslissingen.’

Sommige organisaties gaan nog een stapje verder en willen Roosterplanning gebruiken als vliegwiel om een heel nieuw roosterbeleid te introduceren. ‘Dat vraagt natuurlijk om extra inspanningen, maar je kunt het systeem en het nieuwe beleid wel helemaal op elkaar afstemmen. Klanten laten me tijdens zo’n traject voorgestelde regelingen en procesafspraken meelezen en gaan vervolgens aan de slag met mijn feedback. Van die intensieve samenwerking kan ik ontzettend genieten.’

"Voor een succesvolle implementatie moet je niet meer optuigen dan je gaat gebruiken"

‘Waar ik ook veel tijd in investeer’, vervolgt Ingrid, ‘is dat we Roosterplanning aan de start zo eenvoudig mogelijk inrichten. Als klanten ontdekken wat Roosterplanning allemaal kan, willen ze dat vaak allemaal direct in gebruik nemen. Maar voor een succesvolle implementatie moet je niet meer optuigen dan je daadwerkelijk gaat gebruiken. Het is mijn taak om klanten steeds terug te geven wat hun wens betekent voor de roosterplanner en de medewerker. En of dat echt is wat ze willen. Later, als iedereen gewend is aan het nieuwe systeem, kun je altijd verder uitbouwen. Dat is het mooie ervan.’