Ik kan via mijn smartphone zien dat ik de ochtend start met maaien en in de middag ga snoeien.

Roosterplanning: dé softwareoplossing voor personeelsplanning voor Gemeenten

Roosterplanning zorgt voor een zo efficiënt mogelijk rooster, waarbij de medewerker de zeggenschap heeft die gewenst is in een minimale tijdsbesteding. Doordat het systeem faciliteert en niet oplegt om deel te nemen past Roosterplanning typisch goed bij gemeenten. Gemeenten zijn zeer divers en per afdeling zijn er verschillende wensen, behoeften, fases van ontwikkeling en types medewerkers. Een oplossing die voor iedereen werkt moet dus flexibel en eenvoudig zijn, maar ook om kunnen gaan met grote verschillen per bedrijfsvoering en proces. Roosterplanning heeft al jarenlang ervaring met roosteren bij gemeenten en is er in geslaagd de software zo te maken dat deze naadloos aansluit op de verschillende bedrijfsvoeringen.

Patrick Jennen

Gemeente Maastricht

Patrick Jennen

We hebben eindelijk het gevoel dat we alles volledig onder controle hebben. Er wordt hier best veel overgewerkt, maar er blijft geen ATW overschrijding meer onzichtbaar. Ook medewerkers hebben nu overal inzicht in en dat zonder dat we ze hoeven te vermoeien met complexe software.

Lees verder

Planning bij gemeenten

We zien bij gemeenten vaak dat de planning op de afdeling gebeurt en dat er niet vanuit een centrale rol meegedacht wordt. Vaak zijn er meerdere planningsoplossingen tegelijk aanwezig over de verschillende afdelingen die allemaal voor- en nadelen hebben. Generiek is de output niet gelijk en het is daarmee zeer complex om centraal te kunnen bepalen of oplossingen voldoen. Daarmee komt de beoordeling of software voldoet bij de afdeling die het gebruikt te liggen en daar ontbreekt vaak de kennis om de keuze te maken voor de juiste software. Veel gemeenten werken nog in Excel en/of met papieren roosters. Als er al geautomatiseerde oplossingen zijn, dan zijn die voor specifieke afdelingen verschillend en is een deel alsnog uitgesloten van een goede oplossing. Daarnaast loopt urenregistratie vaak nog parallel naast de planning en dat zorgt voor dubbel werk.

Oplossing personeelsplanning voor gemeenten

Door te kiezen voor Roosterplanning kies je voor inzicht in je organisatie en daarmee op lange termijn voor betere centrale output en sturing. Doordat Roosterplanning met één generieke oplossing alle afdelingen goed kan helpen is alle data vergelijkbaar en kun je vrij eenvoudig de stap maken naar managementinformatie per afdeling die grotendeels vergelijkbaar is. Doordat er één oplossing is voor de verschillende onderdelen kunnen bepaalde beheerstaken centraal belegd worden waardoor het uiteindelijk minder werk wordt om het beheer te doen. Tevens kun je eenvoudiger over de afdelingen helpen bij tijdelijke uitval van planners of hulp invliegen op afdelingen waar door omstandigheden extra capaciteit nodig is. De situatie waarin de bedrijfsonderdelen beter geholpen kunnen worden vanuit een centraal punt is daarmee dichterbij gekomen.

De belangrijkste voordelen van Roosterplanning voor gemeenten

  • Dezelfde oplossing voor alle afdelingen en daardoor meer inzicht en minder beheer;
  • Meer, betere en vergelijkbare rapportages;
  • De mogelijkheid tot betere sturing vanuit een centrale rol;
  • Kansen om afdelingen te helpen bij structurele en tijdelijke uitdagingen;
  • Verbetering op kwaliteit omdat afdelingen van elkaar kunnen leren;
  • Tevreden leidinggevenden en medewerkers omdat de software eenvoudig en overzichtelijk is;
  • Kostenbesparing.