Ik kan snel schakelen bij calamiteiten, doordat ik actueel inzicht heb over wie nog ingezet kan worden met de juiste bevoegdheden.

Personeelsplanning voor Brandweer, Meldkamers, Ambulance

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.

Erwin

Roosterplanning ondersteunt zowel centraal als decentraal plannen. Wij zien binnen de veiligheidsregio’s dat er vaak gekozen wordt voor het plannen per organisatieonderdeel, denk aan de vrijwilligers in de Risk Factory, afdeling vakbekwaamheid, de bemensing van de consultatiebureau, de bezetting van de kazernes, SIV’s en piketten binnen de brandweer en crisisbeheersing.

Wij bieden een SaaS-oplossing waarin (over)uren, piketdiensten, roosters, verlof, ruilingen en ziekte eenvoudig bijgehouden wordt en informatie gedeeld wordt voor vergoedingen en betalingen met bijvoorbeeld onze koppeling met Veiligheidspaspoort.

De belangrijkste voordelen van Roosterplanning voor Veiligheidsregio’s

  • Dezelfde oplossing voor alle afdelingen en daardoor meer inzicht en minder beheer;
  • Meer, betere en vergelijkbare rapportages;
  • De mogelijkheid tot betere sturing vanuit een centrale rol;
  • Kansen om afdelingen te helpen bij structurele en tijdelijke uitdagingen;
  • Verbetering op kwaliteit omdat afdelingen van elkaar kunnen leren;
  • Tevreden leidinggevenden en medewerkers omdat de software eenvoudig en overzichtelijk is;
  • Kostenbesparing.