Ik weet exact waar ik ga werken, doordat alle wijzigingen in mijn planning direct zichtbaar zijn in mijn persoonlijke planning.

Roosterplanning Ziekenhuizen - uw personeelsplanning in de Zorg

Personele tekorten vormen landelijk een grote uitdaging voor ziekenhuizen. De grootste tekorten bij ziekenhuizen zijn de (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Daarnaast zijn er regio-specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld een tekort aan medisch specialisten. Men verwacht dat het personele tekort ook de komende drie jaar uitdagend blijft. Naast dit tekort is er operationele druk op capaciteit. Een enorm knelpunt dat wij ook niet 1-2-3 kunnen oplossen. Roosterplanning kan wél helpen met het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit en met verhogen van de medewerkertevredenheid. Dat medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen rooster en dit kunnen vanuit huis en met de mobiele telefoon maakt een groot verschil.

Personeelsplanning voor ziekenhuizen: Van een verdeeld landschap naar een gezamenlijk inzicht

Roosterplanning zorgt voor een zo efficiënt mogelijk rooster waarbij de medewerker de gewenste zeggenschap heeft. Doordat het systeem faciliteert en niet oplegt om deel te nemen past Roosterplanning goed bij ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn zeer divers en per afdeling zijn er verschillende wensen, behoeften, fases van ontwikkeling en types medewerkers. Een oplossing die voor iedereen werkt moet dus flexibel en eenvoudig zijn, maar ook om kunnen gaan met grote verschillen per bedrijfsvoering en proces. Roosterplanning heeft al jarenlang ervaring met roosteren bij ziekenhuizen en is er in geslaagd de software zo te maken dat deze naadloos aansluit op de verschillende bedrijfsvoeringen.

Complexe planning in ziekenhuizen

We zien bij ziekenhuizen vaak dat de planning op de afdeling gebeurt en dat er niet vanuit een centrale rol meegedacht wordt. Vaak zijn er meerdere planningsoplossingen tegelijk aanwezig over de verschillende afdelingen die allemaal voor- en nadelen hebben. Generiek is de output niet gelijk en het is daarmee zeer complex om centraal te kunnen bepalen of oplossingen voldoen. Daarmee komt de beoordeling of software voldoet bij de afdeling die het gebruikt te liggen en daar ontbreekt vaak de kennis om de keuze te maken voor de juiste software. Veel ziekenhuizen werken met verschillende plannings tools. Als er al geautomatiseerde oplossingen zijn, dan zijn die voor specifieke onderdelen verschillend en is een ander deel alsnog uitgesloten van een goede oplossing.

Roosterplanning: Sturing vanuit een centrale rol

Door Roosterplanning in te zetten, kies je voor inzicht in je organisatie en daarmee op lange termijn betere centrale output en sturing. Doordat Roosterplanning met één generieke oplossing per afdeling goed kan helpen is alle data vergelijkbaar en kun je vrij eenvoudig de stap maken naar managementinformatie per afdeling die grotendeels vergelijkbaar is. Doordat er één oplossing is voor de verschillende onderdelen kunnen bepaalde beheerstaken centraal belegd worden waardoor het minder werk wordt om het beheer te doen. Tevens kun je eenvoudiger over de afdelingen helpen bij tijdelijke uitval van planners of hulp invliegen op afdelingen waar door omstandigheden extra capaciteit nodig is. De situatie waarin de bedrijfsonderdelen beter geholpen kunnen worden vanuit een centraal punt is daarmee dichterbij gekomen.

De belangrijkste voordelen van Roosterplanning voor ziekenhuizen

  • Dezelfde oplossing voor alle afdelingen en daardoor meer inzicht en minder beheer
  • Meer, betere en vergelijkbare rapportages
  • De mogelijkheid tot betere sturing vanuit een centrale rol
  • Kansen om afdelingen te helpen bij structurele en tijdelijke uitdagingen
  • Verbetering op kwaliteit omdat afdelingen van elkaar kunnen leren
  • Meer tevreden leidinggevenden en medewerkers omdat de software eenvoudig en overzichtelijk is
  • Kostenbesparing