Als er verse bloemen komen, probeert Lianne altijd te werken. Ze vindt het dan zo gezellig.

Dienstverlening

De implementatie van Roosterplanning begeleiden we bij C-quential intensief. We verdiepen ons in bestaande werkwijzen en cao’s van onze klanten, brengen te maken keuzes in kaart en zoeken samen naar een zo eenvoudig mogelijke inrichting van het systeem.

Zijn alle keuzes gemaakt? Dan richten we Roosterplanning volledig voor onze klanten in, activeren we de HR-koppeling en volgt de testfase. In deze fase leren we planners en teamleiders omgaan met het systeem en gaat een eerste pilot live. Verloopt die succesvol? Dan starten we de verdere uitrol in de organisatie.

Audit

Een maand of twee na de implementatie van Roosterplanning evalueren we hoe de software in de organisatie wordt gebruikt. Hoe vaak loggen medewerkers bijvoorbeeld in? En hoe ziet de mutatielog van de koppeling met het HR-systeem eruit? Als het nodig is, voeren we vervolgens aanpassingen in de bestaande configuratie door of richten we extra functionaliteiten in. Deze audit herhalen we jaarlijks.

Ingrid Daamen

C-quential
Ingrid Daamen

‘De introductie van een nieuw roostersysteem is ingrijpend. Organisaties ontdekken vaak dat ze niet zo uniform met hun cao’s omgaan als ze dachten en moeten richting kiezen. En alle medewerkers moeten anders gaan werken. Het is zoveel meer dan alleen een technische implementatie.’

Lees verder

CQ Academy

Na de implementatiefase kunnen planners, teamleiders en applicatiebeheerders altijd blijven deelnemen aan onze opleidingen. Dit kan door in te schrijven op een algemene training waaraan ook andere klanten deelnemen, of door een training specifiek voor de eigen organisatie aan te vragen. Onze opleidingen bieden wij zowel online, op locatie als bij C-quential in huis aan.

Vast aanspreekpunt

Elke klant behoudt een vaste consultant waarmee hij een paar keer per jaar evalueert en wensen bespreekt. Soms is er echter behoefte aan regelmatiger en meer concrete ondersteuning bij het gebruik van Roosterplanning in de organisatie. In dat geval kan er voor een ‘premium consult abonnement’ worden gekozen.

Werkgroepen en klantendagen

De wensen van onze klanten zijn leidend voor de doorontwikkeling van Roosterplanning. Voor grote vernieuwingen roepen we klantwerkgroepen in het leven en daarnaast komen we jaarlijks samen tijdens onze klantendag. Op deze dag kunnen klanten aangeven welke ontwikkelingen zij het belangrijkst vinden en prioriteit moeten krijgen.