Ik hoef niet meer twee keer mijn uren te registeren doordat onze ECD mijn gewerkte uren doorgeeft aan mijn rooster.

ECD / EPD Koppeling

Elektronisch Cliënten/Patiënten Dossier

Roosterplanning is een open systeem. Wij kunnen koppelen met elk ander systeem, zoals met jouw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) of Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De communicatie is eenvoudig: de planner plant bijvoorbeeld drie maanden voorwaarts, vervolgens gaat wekelijks deze planning richting het ECD/EPD waar de cliënt/patiënt wordt gekoppeld aan de medewerker. Als de week wordt afgesloten komen de gerealiseerde uren automatisch in Roosterplanning, waarna de uren klaar gezet kunnen worden voor uitbetaling.

Bekijk hieronder een schematische weergave van het proces van de ECD/EPD koppeling.

'Ecd'

Voordelen van de ECD/EPD Koppeling

  • Veel tijdsbesparing;
  • Geen fouten meer als gevolg van overtypen;
  • Werkt met alle gangbare systemen.