Minder tijd kwijt voor het plaatsen van een uitzendkracht, meer tijd voor andere taken.

Externe Inzet Module

De Externe Inzet Module zorgt ervoor dat het proces rondom de plaatsing van een uitzendkracht geen onnodige tijd kost. De module zorgt ervoor dat alle handmatige handelingen van het uitzetten tot aan plaatsing tot het verleden behoren.

Werking

Doordat je direct bij het publiceren van een dienst kan aangeven bij welke uitzendbureau je de dienst wilt uitzetten vergt dit geen extra tijd. Vervolgens gaat de aanvraag online naar de aangevinkte uitzendbureaus. Op de web portaal kunnen uitzendbureaus inzien welke diensten er zijn uitgezet en wat de status is. Zodra het uitzendbureau een geschikte uitzendkracht heeft gevonden kan deze via de portaal worden aangemeld. Het mooie is dat deze aanmelding direct doorgezet wordt naar het planningssysteem, zodat de planner meteen kan zien dat er een kandidaat is gevonden. Indien de kandidaat geschikt wordt bevonden, hoeft de planner alleen maar op ‘OK’ te klikken. Door op ‘OK’ te klikken worden er in één keer meerdere acties uitgevoerd. De externe kracht wordt direct ingezet in het rooster, het uitzendbureau wordt geïnformeerd dat de kandidaat geaccepteerd is en andere uitzendbureaus worden geïnformeerd dat zij niet verder hoeven te zoeken naar een kandidaat omdat de dienst inmiddels vervuld is.

De module houdt uiteraard ook rekening met de uitzonderingssituaties, waaronder het weigeren van een kandidaat, het intrekken van een kandidaat door het uitzendbureau.

Onderstaande animatie video toont de werking van de Externe Inzet Module.

Handelingen die komen te vervallen bij de inzet van een flexkracht

 • Per mail of telefonisch uitzetten van de openstaande dienst bij verschillende uitzendbureaus;
 • Reacties van (meerdere) uitzendbureaus ontvangen;
 • Uitzendbureau bellen of mailen om akkoord te geven voor een aangeboden kandidaat;
 • Geplaatste kandidaat handmatig in het Rooster vermelden;
 • Ingevulde dienst afmelden bij overige uitzendbureaus.

Voordelen van de Externe Inzet Module

 • Veel tijdsbesparing;
 • Kan met meerdere systemen communiceren;
 • Altijd overzicht in actuele status van openstaande diensten;
 • Eenvoudige controle van facturen voor externe inzet;
 • Gemakkelijk overdraagbaar;
 • Doorlooptijd gaat aanzienlijk omlaag;
 • Optimale inzet flexpool;
 • Actuele rapportages en dashboards.

Efficiëntere afhandeling facturatie

 • Roosterplanning levert rapportage van inzet van flexkrachten per uitzendbureau, inclusief ORT en overwerk;
 • Op basis hiervan kunnen uitzendbureaus de facturen sturen;
 • Door vooraf helderheid gewerkte uren incl. variabelen, geen tijdrovende controles van facturen meer nodig;
 • En daardoor geen onnodige discussies over facturen.