Het is belangrijk alles te kunnen overzien. Dat geeft je het gevoel dat je controle hebt.

Overzicht & Controle

Roosterplanning zorgt er niet alleen voor dat je deze wijzigingen eenvoudig kunt verwerken. Het zorgt er ook voor dat je als teammanager altijd het overzicht én de controle houdt.

Roosteren vanuit ‘stempels’

In Roosterplanning wordt voor elke medewerker eenmalig een stempel aangemaakt. Dit is een persoonlijk basisrooster voor een of meerdere weken dat steeds wordt herhaald. In dit stempel wordt rekening gehouden met het aantal contracturen en vaste wensen zoals ‘ik werk nooit op woensdag’. Voor de planner vormen deze stempels de basis voor elk nieuw te publiceren teamrooster. Ze voegen er gegevens over verlof, ziekte, scholing en eventuele extra wensen aan toe en maken zo het rooster voor de nieuwe periode compleet. Na publicatie komt het in handen van de medewerkers. Vanaf dat moment kunnen ze eenvoudig inschrijven op diensten die jij open zet zodra je hiaten in je planning constateert en bijvoorbeeld zelf vervanging zoeken (lees hier meer over hoe dit werkt).

Als teammanager krijg je bericht van elke inschrijving en van elk wijzigingsverzoek, zodat je altijd de controle houdt. Op basis van het inzicht dat je onder andere in het saldo van plus-minuren en ATW overschrijdingen hebt, keur je verzoeken goed of wijs je ze af. Na jouw goedkeuring wordt het rooster automatisch aangepast en wordt de wijziging zichtbaar voor iedereen.

Ron Bos

Ambulance Rotterdam-Rijnmond
Ron

‘Roosterplanning is gekoppeld met ons management informatie systeem. Dat is echt ideaal. Vroeger zat ik handmatig diensten te tellen en in te kloppen in Excel. Nu wordt alles wat ik wil weten automatisch uit Roosterplanning gehaald en getoond in mijn dashboard.’

Lees verder …

Stuurinformatie

Goede stuurinformatie is op alle niveaus in de organisatie onmisbaar. Personeelskosten moeten worden bewaakt, budgetoverschrijding moet worden voorkomen en verlofstuwmeren mogen niet eindeloos vollopen. Hiaten in de planning moeten tijdig worden ontdekt en je wilt inzicht in ziekteverzuim, opleidingsuren of overwerk. Elke organisatie heeft behoefte aan net andere rapportages. Daarom kun je in Roosterplanning zelf bepalen welke data je hoe wilt zien. Je kunt je eigen dashboards bouwen, een koppeling leggen met het eigen management informatiesysteem of kiezen voor een simpele export naar Excel.

Koppeling met HR-systeem

Roosterplanning kan gekoppeld worden met diverse HR-systemen zoals Visma Raet, Afas en ADP. Zo zijn er nooit dubbele, foutgevoelige handelingen nodig. Nieuwe medewerkers komen automatisch in Roosterplanning terecht en zaken als verlof, ziekteverzuim en contractwijzigingen worden continu in beide systemen verwerkt. Naast de HR-koppeling, is ook een koppeling met het Elektronisch Cliënten Dossier of andere systemen mogelijk.