Als er verse bloemen komen, probeert Lianne altijd te werken. Ze vindt het dan zo gezellig.

Participerend Roosteren

"Roosterplanning is overal bereikbaar via een smartphone, tablet of computer. Zo hebben je medewerkers altijd actueel inzicht in wanneer, waar en met wie ze moeten werken."

Ook kunnen ze hun verlofuren en plusminuren saldo in een oogopslag inzien. Willen ze hun rooster graag wijzigen? Dan hebben ze daarin, uiteraard binnen de door jullie gestelde kaders, veel vrijheid. Zo kunnen ze hun werk niet alleen goed afstemmen op hun privéleven, maar kunnen ze het voor zichzelf ook leuker maken.

Hoe het werkt

Kan of wil iemand een dienst niet draaien? Dan helpt Roosterplanning om hiervoor met collega’s onderling een oplossing te zoeken. Dat gaat heel intuïtief. Zoekt iemand alleen vervanging? Dan biedt Roosterplanning de dienst automatisch aan collega’s aan die op basis van functie en beschikbaarheid in staat zijn de dienst over te nemen. Wil iemand er echter een dienst voor terug en dus ruilen? Dan vraagt Roosterplanning op welke dagen die diensten mogen vallen en toont het vervolgens welke mogelijkheden er zijn. Is die lijst lang genoeg? Dan kan iemand verder selecteren door bijvoorbeeld voorkeur uit te spreken voor alleen de dag- en avonddiensten of de diensten van een specifieke collega. Zo blijft er uiteindelijk een selectie collega’s over die het ruilverzoek ontvangt.

Wil iemand juist een extra dienst draaien? Dan kan dat door te reageren op een vervangingsverzoek, maar ook door te reageren op een dienst die openstaat. Medewerkers zien alleen diensten waarvoor ze de juiste kwalificaties hebben en waarvoor hun planning nog ruimte biedt. Deze diensten kunnen ze weigeren of accepteren. Stellen meerdere medewerkers zich beschikbaar voor de dienst? Dan maak je als teamleider eenvoudig je keuze op basis van plus-min uren of andere criteria.

Ronald Ramharakh

Gemeente Enschede
Ronald

‘Nu het voor medewerkers zo eenvoudig is geworden om hun rooster te wijzigen, zie je dat er ook veel meer geruild wordt. Maar ondanks al die extra wijzigingen in het rooster, kost het plannen me minder tijd dan voorheen.’

Lees verder …

Altijd een correcte salarisstrook

Omdat elke goedgekeurde wijziging direct in het gepubliceerde rooster wordt verwerkt en medewerkers meer- en minderwerk kunnen invoeren, vormt Roosterplanning ook de basis voor het salaris. Voorafgaand aan de salarisexport moeten medewerkers hun uren accorderen en geef je ook als teamleider akkoord. Mochten jullie het toch ergens over oneens zijn? Dan brengt de historie van Roosterplanning al gauw duidelijkheid. Elke aanvraag en wijziging wordt namelijk gelogd, waardoor kwijtgeraakte briefjes, e-mailtjes of appjes en eindeloze discussies daarover tot het verleden behoren. Tot slot past Roosterplanning bij de export automatisch de juiste variabelen vanuit cao en bedrijfseigen regelingen toe. Daarmee is de salarisstrook altijd correct.