‘We hebben eindelijk het gevoel dat we alles volledig onder controle hebben. Ook medewerkers hebben nu overal inzicht in, en dat zonder dat we ze hoeven te vermoeien met complexe software.’

ReportingPLUS

Goede stuurinformatie is op alle niveaus in de organisatie onmisbaar. Personeelskosten moeten worden bewaakt, budgetoverschrijding moet worden voorkomen en verlofstuwmeren mogen niet eindeloos vollopen. Hiaten in de planning moeten tijdig worden ontdekt en je wilt inzicht in ziekteverzuim, opleidingsuren of overwerk. Elke organisatie heeft behoefte aan net andere rapportages. Daarom kun je in Roosterplanning zelf bepalen welke data je hoe wilt zien. Je kunt je eigen dashboards bouwen, een koppeling leggen met het eigen management informatiesysteem of kiezen voor een simpele export naar Excel. Binnen Roosterplanning bieden wij naast de standaardrapportage de additionele module ReportingPLUS.

Standaardrapportage

Standaardrapportage

Samen met onze klanten vertalen wij de beschikbare ruwe data tot begrijpelijke informatie. Dit resulteert in transparante standaardrapportages. Het is zeer eenvoudig om deze standaardrapportages naar eigen behoefte aan te passen en uit te breiden. Hierdoor kun je met weinig werk en gedeelde kennis van onze andere klanten de voor jouw organisatie benodigde rapportage snel en eenvoudig realiseren.

ReportingPLUS

"Dashboard geeft inzicht"
Dashboard

Eenvoudig stuurinformatie tonen middels zelf in te richten dashboards. Het grote voordeel van deze optie is het directe zicht op de stuurinformatie en KPI’s die door de organisatie zijn bepaald in het programma waar je ook direct invloed hebt op het resultaat.

ReportingPLUS

"Automatisch data delen met andere systemen"
Data export

De datasets die worden gedefinieerd als informatie stellen wij beschikbaar binnen ReportingPLUS, die het mogelijk maakt om deze gegevens periodiek te verzenden naar andere systemen. Het is mogelijk om zelf aan te geven welke dataset, van welke begin tot einddatum, in welk formaat en op welk moment gestuurd wordt. Door gebruik te maken van standaarden zoals SFTP kunnen de gegevens dagelijks veilig automatisch aangeleverd worden op de gewenste locatie. Uiteraard word je bij de eerste stappen geholpen door een consultant van C-quential om de technische mogelijkheden goed te kunnen begrijpen.

Voordelen van ReportingPLUS

  • Altijd actueel, gerealiseerd en voorwaarts;
  • Samen te stellen in elke gewenste combinatie;
  • Door geautomatiseerde export te combineren met data uit andere systemen;
  • Ongelimiteerde hoeveelheid data beschikbaar;
  • Eenvoudig in gebruik;
  • Beschikbaar voor de leidinggevende en door de organisatie te bepalen gebruikers;
  • Super snel data beschikbaar door overdracht in de browser.